Wat leren ze?

wat leren de kids?

De kinderen leren dus erg veel tijdens het spelen. Vrij spel is iets wat erg leuk is voor kinderen en daarnaast staat het ook centraal in hun eigen ontwikkelingen. Het is belangrijk om je als opvoeder niet te mengen in het spel, maar de kinderen zelf de kans te geven zelf hun sociale vaardigheden te verbeteren en ook nieuwe dingen te ontwikkelingen.

kid leren

De opvang is dan ook een unieke plek omdat kinderen hier in contact zijn met veel andere kinderen rond hun leeftijd, en ook kunnen ze zien hoe anderen hun gedragen en wat het effect op hun eigen gedrag is. Kinderen experimenten dan ook met verschillende dingen, ook met sociale vaardigheden, op de opvang en dit zijn dan ook skills die hun voor de rest van de leven zullen helpen. Elk kind reageert immers anders.

Rekening houden met elkaar

Wel leren de kinderen tijdens de opvang rekening te houden met elkaar. De pedagogische medewerkers op de kinderopvang zullen altijd proberen zo laat mogelijk bij een ruzie in te grijpen. Als het uiteraard echt uit de hand begint te lopen zullen de medewerkers ingrijpen, maar het idee is dat de kinderen zelf leren wat oke is en wat niet oke is, en waar hun eigen grenzen liggen en die van anderen.

Kinderen

Kinderen leren daarnaast ook om te gaan met ervaringen en met emoties door te spelen met spellen. Zo leren kinderen bijvoorbeeld wat dokters spullen zijn en ook zullen ze ongetwijfeld leren wat een kinderwagen is. Hierdoor kunnen kinderen zich uiten door middel van een spel en door middel van emoties. Kinderen krijgen hierdoor de kans dingen op hun eigen manier te ontdekken.

Medewerkers van de opvang

Wel zullen ze dit op hun eigen tempo doen, en de pedagogsiche medewerker zal de voortgang in de gaten houden. De rol is dan ook erg belangrijk.

kid leren

Zo zal hij of zij de kinderen goed in de gaten moeten houden. Zo houden de medewerkers de voortgang van de kinderen in de gaten en is het belangrijk om te peilen of er dingen beter kunnen. Zo is het belangrijk dat zekere bij de wat oudere peuters er contact is als hier behoefte aan is. Zo zullen peuters af en toe even naar je kijken, en is het erg belangrijk dat een pedagogische medewerker goed signalen kan oppakken. Hebben de kinderen het naar hun zin of niet, zijn er dingen die beter kunnen of niet, etc. Door een pedagogisch medewerker een peuter te laten observeren kan er veel geleerd worden. Is het kind bijvoorbeeld een durfal of kijkt hij of zich eerst graag de kat uit de boom. Maar ook wat kan het kind al wel en wat niet, en waar ijn er verbeter punten.